Fokkersdag zaterdag 27 april 2013  

Het programma van die dag was:


Verslag
Fokkersdag Groninger Meeuwen Club 2013 

  Op zaterdag 27 april 2013 hebben de leden van de GMC hun tweejaarlijkse fokkersdag gehouden bij 
Wim van Dijk in Rhenen. Deze dag was georganiseerd door Wim van Dijk en Gert Riezebos. 
Gert vertelde een verhaal over scheikuikenteelt bij Groninger Meeuwen en over het ontstaan van de 
Groninger Meeuw citroenpel. Hij legde dit middels een schema uit, zodat het enigszins te begrijpen was voor een ieder. 
Verder was er de mogelijkheid om de dieren van Wim te bekijken, ook echt de moeite waard .

  Na een heerlijke Chinese maaltijd ging Ad Boks de overjarige dieren keuren om te bepalen wat de fokkwaliteiten zijn. 
Daarna zijn we met eigen vervoer naar de gebroeders Mekking gegaan. Daar mochten wij naar hun kippen, konijnen,
sier- en watervogels kijken: in één woord: prachtig. 
En alles echt mooi schoon, een pluim waard en een aanrader om te bekijken.

  Al met al een zeer geslaagde dag die de moeite meer dan waard was. 
In 2015 hebben we weer een fokkersdag bij een van onze GMC-leden. 

Met vriendelijke groeten van Henk en Dini Hofmeijer

Verslag middagprogramma GMC Fokkersdag 2013 

  Na de smakelijke Chinese lunch, waarvan Wim van Dijk één van de leveranciers blijkt te zijn, wordt de 
familie Mekking in Bennekom bezocht. Vader en de twee zonen Mekking verrassen ons met een prachtig ingericht 
privépark met een grote en bovenal interessante collectie vogels in ruime kooien en een grote vijvervolière.

  Na ontvangst, toelichting en een drankje wordt eerst de fokkerij van Meissner hangoorkonijnen bekeken, 
maar al snel gaat de aandacht naar de pas uitgekomen Buff Columbia * Columbia Wyandotte kuikens, waarbij de
scheikuikentheorie van Gert Riezebos, zoals eerder gepresenteerd ‘s ochtends, wordt bevestigd. 
De hanen zijn inderdaad zilver en de hennen goud. Uit de toelichting blijkt dat dit ook een praktisch nut heeft. 
Uit het eerste broedsel worden zowel haantjes als hennetjes aangehouden die daarbij alle tijd hebben om uit te 
groeien voor het showseizoen. Bij de latere broedsels kunnen indien wenselijk alleen de hennetjes worden aangehouden.

  In de volgende ruimte worden watervogel- en steltloperkuikens in speciale opfokruimtes met waterbassins grootgebracht. 
De ouderdieren broeden eerst zelf en één tot twee weken voor de uitkomst gaan de eieren de broedmachine in. 
De jonge steltlopers worden de eerste dagen na de geboorte al geringd. Bij de tureluur moet dit al na één dag omdat 
de poten zeer snel groeien.

  Buiten gekomen zien we ruime rennen met tientallen jonge, zeer homogene zilverzwartgezoomde Wyandottekrielen. 
Hoewel Wyandottekrielen vaak voor het uitbroeden van watervogeleieren worden gebruikt, betreft het hier één
van de vele fokactiviteiten.

  Bij de watervogels en stellopers zien we een verrassend mooi collectie watervogels, waarbij je ogen te kort komt. 
Hierbij is met name de grote vijvervolière een lust voor het oog. Hierin kunnen de vogels letterlijk vrij bewegen 
omdat dieren die normaliter geleewiekt zijn, nu vrij kunnen rondvliegen. Deze volière wordt met name bevolkt door 
Europese watervogels, weidevogels en steltlopers. Kievit, tureluur, scholekster vliegen rond, maar ook een koppel 
patrijzen komt voorbij. In de vijver zwemmen onder meer rotganzen, roodhalsganzen, eidereenden, zaagbekken, 
duikeenden, talingen en krakeenden. 

  Alle dieren tonen een opvallend goede conditie wat verder ook blijkt uit de broedresultaten. 
Van alle aanwezige soorten, en dit zijn er tientallen, hebben afgelopen jaar alleen de scholeksters geen 
nakomelingen gekregen. 
Twee maal per jaar worden de dieren via het voer in overleg met de leverancier met 
flubenol ontwormt. In de winter wordt, naast watervogelvoer, ook tarwe bijgevoerd. 
In de aanloop tot het broedseizoen blijft tarwe achterwege, omdat de dieren anders te snel vervetten. 
Vervolgens komen de dieren op foktoomvoer dat wordt betrokken van twee leveranciers en op basis van de eigen 
goede ervaringen wordt gemengd. Zee-eenden krijgen aanvullend drijvend zee-eendenvoer en de jonge dieren meelwormen. 
Zo heeft iedereen zijn eigen ervaringen en resultaten met voer en gelet de conditie en de broedresultaten heeft de 
familie Mekking geen ongelijk. Uiteindelijk worden de boventallige (jonge) dieren met name aan andere particulieren verkocht.
Hierna worden de familie Mekking en de organisatoren hartelijk bedankt en worden kleurrijke boeketten overhandigd waarna 
iedereen weer huiswaarts gaat en onderweg deze prachtige en leerzame dag wordt nabesproken. 
Iets wat wij zeker gedaan hebben. 

Tot de volgende keer in ...

Edgar de Poel en Dick van Keulen 
 

Hier de foto's van die prachtige dag

Fotogalerij Fokkersdag 2013-1 bij Wim van Dijk    

Fotogalerij Fokkersdag 2013-2 bij Gebr. Mekking   

 

 

 

Dit is een pagina van de Groninger Meeuwen Club

Voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2015

© Copyright
GMC 2006-2017



                                                                                                                                                                                           
Webhosting: Halma Automatisering