Beschrijving

Kleur en tekening van de haan

Bevedering van de kop  Glanzend zilverwit
Halsbehang, rug,                       
schouders en
zadelbehang
glanzend zilverwit
Borst, buik en dijen                  
aan de flankbevedering
en op de dijen – ook
wel de “broek” genoemd –
wordt enige flauwe
peltekening aangetroffen
glanzend zilverwit,
Vleugels                                  
zilverwit
schouders glanzend
vleugelband                             
zwart randje aan de
onderste rij veren
zilverwit met een
Kleine slagpennen                     
met wat grove
peltekening,
buitenvaan wit
binnenvaan zilverwit,
Grote slagpennen                     
buitenvaan wit
binnenvaan zwart
Staart                                    
sikkels en staartdekveren
groenglanzend zwart zonder
witte zoming,
aan de staartdekveren mag
wel enige lichte omzoming
voorkomen
staartstuurveren zwart,
Donskleur blauwgrijs Beenkleur leiblauw
Gewicht groot                          1,8 – 2,1 kg
Gewicht kriel                           ± 800 gram

Kleur en tekening van de hen

Bevedering van de kop Glanzend zilverwit
voorzijde hals en bovenborstzilverwit zonder enige pelling
Benedenborst                           
en een naar onderen
toe een iets
krachtiger wordende pelling
witte grondkleur
Rug, vleugeldek, zadel,             
en staartdekveren                   
De pelling dient blokvormig
te zijn en intensief
zwart van kleur.
Per veer bij voorkeur
2 á 3 paren pellen.
De pellen moeten
geheel los van elkaar
liggen en dienen
noch de veerrand, noch
de veerschacht te raken.
zilverwitte veren met zwarte pelling.
Vleugels kleine slagpennen      
zwarte peltekening,
binnenvaan wit met enige
zwarte tekening;
deze tekening bestaat uit
onregelmatiggevormde banden.
 buitenvaan wit met grove
Vleugels grote slagpennen       
zwarte tekening aan de punt.
binnenvaan onregelmatig
gevormde zwarte en witte
vlekken die in elkaar
overvloeien.
buitenvaan wit met enige
Staart en stuurveren            
langgerekte zwarte niet scherp
belijnde banden.
wit met dwarsliggende
Donskleur blauwgrijs Beenkleur leiblauw
Gewicht groot 1,6-1,8 kg
Gewicht kriel +- 700 gram