De Groninger Meeuw

Correct gepelde veer Groninger Meeuw zilverpel hen
De totale pelling

De zeldzame Groninger Meeuw behoort tot de gepelde landhoenders. De pelling, d.w.z. de zwarte vlekken aan weerszijden van de veerschacht (zie tekening) bij de hen, zijn naast de donkerbruine ogen, een lichtvallende kamhiel en het vleugelbandje bij de haan, typische raskenmerken.

De Groninger Meeuw heeft in groot en kriel de keurslagen zilver-, goud- en citroenpel. Ze zijn ook alle 6 erkend bij KLN. De Groninger Meeuw is een levendige hoen en voelt zich zeer thuis in de ren of vrije uitloop. Op een leeftijd van vijf maanden kunnen de jonge hennen al eieren gaan leggen. De hennen worden minder snel broeds. Maar als ze het worden, dan broeden ze goed en verzorgen hun zwart gevlekte kuikens uitstekend. Vooral in het tweede jaar blijken de hennen uitstekende legsters te zijn van een mooi groot witschalig ei.

Wat is een zeldzaam hoenderras?

Hier zijn geen officiële richtlijnen voor, maar wanneer de vruchtbaarheid en de typische raskenmerken in het gedrang komen, is duidelijk de grens bereikt! Volgens internationale maatstaven is een hoenderras zeldzaam wanneer er minder dan 50 fokkers zijn die actief met het ras fokken. Wanneer een hoenderras door minder dan 10 actieve fokkers gehouden wordt, dan heeft een ras de status van bedreigd. Momenteel worden door 15 actieve fokkers 150 grote Groninger Meeuwen gehouden en door 20 actieve fokkers 200 Groninger Meeuw Krielen gehouden.

Groninger Meeuwen, De kippen van “Ome Loeks”

Over het karakter van de Groninger Meeuwen. Het ras scharrelt ondernemend en actief z’n kostje bij elkaar. Uw aandacht maakt het tam.