De Club

In 1980 is de Groninger Meeuwen Club op gericht met als doelstelling het in stand houden en veredelen van het hoenderras “De Groninger Meeuw” (zowel groot als kriel), overeenkomstig de eisen die zijn neergelegd in de standaard uitgegeven door de KLN. De Groninger Meeuwen Club telt ± 175 leden en begunstigers. Zij ontvangen drie keer per jaar het informatieblad “clubnieuws”. In 1993 is een naslagwerk over de Groninger Meeuw gepubliceerd. Daarnaast organiseert de Groninger Meeuwen Club jaarlijks zowel een jongedierendag als de clubshow, waar veelal ruim 120 dieren in de drie kleurslagen te zien zijn. Ook wordt door veel leden actief deelgenomen aan de jaarlijkse legwedstrijd. Sindsdien weten we dat een grote hen per jaar ruim 120 eieren legt van 55 gram. Een goede krielhen legt ruim 90 eieren van gemiddeld 33 gram.