Eierlegwedstrijd

Uitslag legwedstrijd

Dit jaar hebben we tussen week 5 en 30 weer een Legwedstrijd gehouden. Het doel hiervan was, een beeld te krijgen van de huidige legprestaties van de Groninger Meeuwen. Er waren 6 deelnemers, 2 met groten en 4 met krielen. Van de deelnemers werd verwacht om aan het einde van elke week het aantal gelegde eieren te noteren. Hieruit heb ik uiteindelijk het gemiddeld aantal eieren per hen over de gehele periode berekend. Bij de krielen haalde Robert de Vries het hoogste gemiddelde, van 61.58 eieren per hen, met zilverpellen. Het hoogste gemiddelde bij de groten werd gehaald door de familie Wegelin, winnaar van de legwedstrijd 2021, die met zilverpellen op een gemiddeld aantal eieren van 109,5 per hen.

Wat vooral opvalt is dat met name de krielen veel minder eieren hebben gelegd dan tijdens de legwedstrijden aan het begin van deze eeuw. In die tijd haalden ook de krielen aantallen van 100 eieren of meer.

Ook werd tijdens de legwedstrijd gevraagd om het gemiddelde ei-gewicht te noteren. Het ei-gewicht van de groten lag tussen de 45 en 50 gram en van de krielen tussen de 30 en 40 gram. Dit komt overeen met vorige edities.

Mijn advies is voor fokkende leden (1 nestje raszuivere Groninger Meeuwen is al fokken!) is: broedt vooral van krielen die veel leggen en selecteer je grote fokdieren op het gewicht van de eieren. Helaas is een aantal aanmeldingen van 6 zeer mager. Daardoor is het lastig om conclusies te trekken uit de resultaten. Met meer deelnemers krijg je meer verschillende data. Dan is het mogelijk om verschillen tussen kleurslagen, stammen, wel of niet bijlichten en de leeftijd van de hennen zichtbaar te maken. Daarom hierbij een oproep aan alle leden, om volgend jaar deel te nemen aan de legwedstrijd. Dit geldt met name voor leden die niet fokken of tentoonstellen, omdat jullie in mijn beleving vaak oudere dieren hebben en mogelijk dieren uit stammen die vrijwel verdwenen zijn. Ook zou het voor ons ras goed zijn om een keer de legprestaties van een héél jaar bij te houden. Dan kunnen we nauwkeurige informatie geven aan startende liefhebbers van ons prachtige ras