Overlijden Wim Huis

Op 29 april bereikte ons het droevige bericht dat Wim Huis plotseling is overleden. Vele kennen hem als de penningmeester van de Groninger Meeuwen Club. Een warme en zeer hartelijke persoonlijkheid en hij stond altijd voor iedereen klaar met raad en daad. Hij beklede al jaren een bestuursfunctie binnen de vereniging en droeg het ras een zeer warm hart toe. Wij wensen Aafien , hun kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Bestuur Groninger Meeuwen Club